‘Ernst Scheidegger’

Alberto Giacometti

Alberto Giacometti
 

Alberto Giacometti standing in the doorway
of his brother Diego’s atelier, Paris c.1950

(more…)